Leasing ciężarówki – czy opłaca się brać pojazd w leasing?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Leasing ciężarówki – czy opłaca się brać pojazd w leasing?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Każdego roku do flot firm transportowych dołączane są tysiące nowych pojazdów. Dla spedytorów to poważne wyzwanie logistyczne, a dla firm kosztowny wydatek. Dlatego powszechną praktyką stał się leasing ciężarówek. Zobacz, na czym polega i czy się opłaca!

Czym jest leasing ciężarówki?

Leasing to umowa cywilnoprawna uregulowana w polskim prawie przez Kodeks Cywilny, której stronami są leasingobiorca oraz leasingodawca. W przypadku umowy leasingu pojazdu ciężarowego strony umawiają się, że przedmiot umowy zostanie wydany leasingobiorcy w użytkowanie przez leasingodawcę, a leasingobiorca będzie uiszczał z tego tytułu miesięczną opłatę.

Od umowy wynajmu, leasing pojazdu ciężarowego odróżnia możliwość wykupienia przedmiotu przez leasingobiorcę po zakończeniu obowiązywania kontraktu. Dlatego strony już w umowie powinny wskazać cenę, za jaką leasingobiorca może wykupić pojazd. Leasing stanowi atrakcyjną alternatywę dla wynajmu, ponieważ cena zakupu przedmiotu umowy wynosi zazwyczaj 1% jego wartości. Z leasingiem wiąże się także konieczność uiszczenia opłaty wstępnej, od której wysokości uzależniona jest wysokość miesięcznych rat.

Leasing może przyjmować różne formy. Do dwóch najbardziej popularnych należą:

  • leasing finansowy – przedmiot umowy wliczany jest do majątku leasingobiorcy, który ma obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz napraw przedmiotu. Po upływie umowy jej przedmiot automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy;
  • leasing operacyjny – przedmiot umowy wlicza się do środków trwałych leasingodawcy, który może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kwoty, które co miesiąc wpłaca leasingobiorca, nie pokrywają wartości przedmiotu – strony umawiają się, za jaką kwotę będzie można wykupić przedmiot po zakończeniu umowy, a leasingobiorca dodatkowo uiszcza opłatę wstępną.

Koszty finansowania leasingu ciężarówki

Koszty leasingu ciężarówki są ściśle uzależnione od kilku kryteriów, w tym przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym, czy finansowym.

1. Leasing operacyjny

W tym przypadku leasingobiorca może użytkować pojazd ciężarowy, bez konieczności jego wykupienia. Biorący w leasing wprawdzie może odliczyć podatek VAT w pełnej kwocie, jednak rozkłada się on na wszystkie raty. Na całość kosztów ma wpływ także możliwość wliczania konkretnych sum do kosztów uzyskania przychodu, np. raty leasingowej lub kosztów eksploatacji ciężarówki.

2. Leasing finansowy

W tym przypadku największym kosztem jest wysokość czynszu inicjalnego oraz konieczność uiszczenia pełnego VATu, który dopiero później można odliczyć. Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ponieważ ciężarówka wchodzi w skład jego majątku.

Na koszt leasingu wpływa także masa pojazdu, ponieważ to ona decyduje o sposobie odliczania VATu:

  • dla samochodów o masie większej niż 3,5 t możliwe jest bezwarunkowe odliczenie pełnej wysokości podatku (100%),
  • dla pojazdów lżejszych niż 3,5 t możliwe jest odliczenie pełnej wysokości podatku (100%), jeśli maszyna służy wyłącznie do realizacji potrzeb firmy oraz połowy podatku (50%), gdy auto wykorzystywane jest także w celach prywatnych.

Zdjęcie główne: materiał od klienta

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*