Kiedy umowa OC ulega rozwiązaniu?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Kiedy umowa OC ulega rozwiązaniu?

Wielu posiadaczy pojazdów zastanawia się, kiedy dokładnie umowa od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu. Istnieje kilka takich sytuacji, a jedną z nich jest wypowiedzenie, które wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii rozwiązania OC.  

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy OC? 

Wypowiedzenie umowy od odpowiedzialności cywilnej jest możliwe wyłącznie w pewnych okolicznościach. Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa dopuszcza taką możliwość w trzech sytuacjach. Po pierwsze, jeśli dokonaliśmy zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość, czyli przez telefon bądź internet. W tym przypadku sprawę jasno reguluje art. 40, ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta. Zapis ten daje klientowi 30 dni na odstąpienie od umowy ubezpieczenia, bez podawania konkretnej przyczyny. Pamiętajmy jednak, że nie zostanie nam zwrócona cała suma, którą zapłaciliśmy za składkę. Ubezpieczyciel potrąci kwotę, której wysokość będzie proporcjonalna do liczby dni, w których trakcie ubezpieczenie było ważne. Pamiętajmy również, że w dniu rezygnacji z umowy OC, powinniśmy natychmiast zawrzeć nowy kontrakt. W przeciwnym wypadku narazimy się na wysoką grzywnę. 

Kolejnym przypadkiem, w którym Compensa dopuszcza możliwość rozwiązania umowy OC, jest sytuacja, kiedy właściciel polisy nabył ją wraz z pojazdem i chce przenieść ubezpieczenie do innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ostatnią okolicznością, która uprawnia do rozwiązania umowy OC, jest jej automatyczne przedłużenie i jednoczesny brak dłuższego zainteresowania nią klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem wypowiadamoc.pl

Jak dokonać rozwiązania umowy OC? 

Aby móc zrezygnować z OC, trzeba przygotować odpowiednie wypowiedzenie Compensa – https://wypowiadamoc.pl/wypowiedzenie-umowy-oc-compensa. Dzięki stronie WypowiadamOC można pobrać formularz w formacie DOC. lub PDF. W wypowiedzeniu musimy zawrzeć nasze dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz informacje teleadresowe. 

Warto również mieć pod ręką numer polisy OC, której sprawa będzie dotyczyć oraz podstawowe informacje na temat ubezpieczonego samochodu, w tym jego numer rejestracyjny. Jeśli pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, to aby formularz rezygnacji z polisy był ważny, musi przed złożeniem zostać podpisany również przez pozostałych współwłaścicieli. Należy pamiętać, że złożone podpisy muszą być odręczne. 

Dopiero dopełnieniu formalności możemy złożyć dokument w jednej z placówek Compensy lub przesłać go pocztą albo kurierem pod adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Istnieje również możliwość, przesłania skanu dokumentów na maila. Umowa OC ulegnie rozwiązaniu w chwili dostarczenia dokumentu do towarzystwa ubezpieczeniowego i zaksięgowaniu przez pracownika wszystkich formalności. Pamiętajmy, że najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania rozwiązywanej umowy OC, powinniśmy zawrzeć nową, aby zachować ciągłość ubezpieczenia pojazdu. W przeciwnym wypadku narazimy się na wysoką grzywnę. 

Fot. Michal Jarmoluk/pixabay.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*